Mölndal

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 54 % sedan 1990.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I Mölndal görs 14 % av resorna gående, 8 % med cykel och 19 % med kollektivtrafik.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Vi har ett klimatväxlingssystem för att finansiera övergången till fossiloberoende fordonsflotta och alternativa transportmedel.

Vi producerar egen förnybar el

Vi producerar solel på flera byggnader. Dessutom har stadens energibolag tagit fram en helhetslösning som säljs till både stora kommersiella fastighetsägare och privata. Vi har också ett biobränsleeldat kraftvärmeverk

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi jobbar med att minska matsvinnet och måltidernas klimatpåverkan.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Genom till exempel ”På två ben” där skolelever ska gå och cykla till skolan, arbete för att minska matsvinn i skolor, ”Skatan återanvändningscenter” som genom ett samarbete med företag i staden tar tillvara på rest- och spillmaterial från produktion och används av barn och pedagoger i förskolorna.  Temaarbete med Universeum (åk 8)

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att plantera träd i stadsmiljö och anlägga grönytor.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja, vi har ett etablerat nätverk för att arbeta med hållbart resande tillsammans med stadens stora arbetsgivare.

 

Vill du veta mer om Mölndals klimatarbete?
Kontakta Lisa Järner, Mölndal stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.