Finspång

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

I placeringspolicy för Finspångs kommun anges att ”Placeringar får inte ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen[1]. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom t.ex. produktion och prospektering. Fotnot [1]: Undantag medges vid placering i fonder förutsatt att det inte finns tillgängliga alternativ inom ramen för önskad placeringsinriktning. Detta undantag gäller till 2019-12-31.”

Vi producerar egen förnybar el

Vi har solceller som genererar 214 000 kWh/år.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Ja, i stort sett. 2018 var 83 % av våra fordon fossilbränslefria.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja. Köken och skolorna mäter och följer upp matsvinn. Utsläpp av koldioxidekvivalenter från inköpta livsmedel för kommunens kök per måltid och totalt beräknas och rapporteras av matgrossisten. Detta rapporteras enligt vår strategiska plan. Målet än så länge är att det ska minska.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi engagerar skolor via med Grön flagg, skräpplockardag m.m.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Vi jobbar på att få in näringslivet med cirkulärekonomi genom ett projekt ihop med kommuner i Östergötland, region östergötland, cleantech östergötland och få näringslivet att få upp ögonen för industriell samverkan och på så sätt jobba mer cirkulärt.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

HVO och biodiesel ger ett avtryck på 0,3 per liter tankat brännsle samtidigt som bensin och diesel ger ett multiplicerat värde på 2,7 för respektive bränsle och tankade liter. Varje sektor klimatväxlar men får tillbaka den del som de själva bidragit med till fonden för att sedan investera medlen i utsläppminskannde lösningar, efter förankring med miljöstretag på kommunen. Elfordon bidrar inte till klimatväxlingsfonden och tjänsteresor med egen bil räknas per kilometer.

 

Vill du veta mer om Finspångs klimatarbete?
Kontakta Madelene Lundén, Finspångs kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.