Finspång

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

I placeringspolicy för Finspångs kommun anges att ”Placeringar får inte ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen[1]. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom t.ex. produktion och prospektering. Fotnot [1]: Undantag medges vid placering i fonder förutsatt att det inte finns tillgängliga alternativ inom ramen för önskad placeringsinriktning. Detta undantag gäller till 2019-12-31.”

Vi producerar förnybar el.

Vi har installerat 130 kW solel. Produktionen 2018 var 1468 MWh vattenkraft + 125 MWh solel.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Ja, i stort sett. 2018 var 83 % av våra fordon fossilbränslefria.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja vi följer upp matsvinnet. Enligt vår kost- och måltidspolicy ska vi jobba för att minska matsvinnet i kök och restaurang samt för att öka medvetenhet om detta. Det görs ett kontinuerligt arbete med att garantera rätt storlek på portioner genom dialog med mottagarenheter. Dessa följs upp årligen i verksamhetsplaneringen.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi jobbar med Grön flagg.

 

Vill du veta mer om Finspångs klimatarbete?
Kontakta Jane Hjelmqvist, Finspångs kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.