Finspång

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

I placeringspolicy för Finspångs kommun anges att ”Placeringar får inte ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen[1]. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom t.ex. produktion och prospektering. Fotnot [1]: Undantag medges vid placering i fonder förutsatt att det inte finns tillgängliga alternativ inom ramen för önskad placeringsinriktning. Detta undantag gäller till 2019-12-31.”

Vi producerar egen förnybar el

Vi har installerat 130 kW solel. Produktionen 2018 var 1468 MWh vattenkraft + 125 MWh solel.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Ja, i stort sett. 2018 var 83 % av våra fordon fossilbränslefria.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja. Köken och skolorna mäter och följer upp matsvinn. Utsläpp av koldioxidekvivalenter från inköpta livsmedel för kommunens kök per måltid och totalt beräknas och rapporteras av matgrossisten. Detta rapporteras enligt vår strategiska plan. Målet än så länge är att det ska minska.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi jobbar med Grön flagg.

 

Vill du veta mer om Finspångs klimatarbete?
Kontakta Madelene Lundén, Finspångs kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.