Huddinge

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vårt mål är att kommunen ska vara klimatneutral till år 2040.

Läs mer i vårt Miljöprogram 2022-2025 (huddinge.se).

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990.

Utsläppen av växthusgaser för kommunen som geografiskt område har minskat med 65 % sedan 1990.

Vi producerar förnybar el.

Kommunen producerar el med sol- och vindkraft.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi arbetar regelbundet med:

  • Kompostering av park- och trädgårdsavfall på plats eller efter uppsamling
  • Trädplantering i urbana miljöer
  • Återvätning av torvmark
  • Ökning av andelen grönyta i urbana miljöer
  • Övergång av jordbruksmark till vallodling eller naturmark

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedel i kommunorganisationen.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Vill du veta mer om Huddinges klimatarbete?

Kontakta Anette Olovborn, Huddinge kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.