Huddinge

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Vårt mål är att kommunen ska vara klimatneutral till år 2040.
Läs mer i vårt Miljöprogram 2022-2025 (huddinge.se).

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Utsläppen av växthusgaser för kommunen som geografiskt område har minskat med 65 % sedan 1990.

Vi producerar egen förnybar el

Kommunen producerar el med sol- och vindkraft.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi arbetar regelbundet med:

  • Kompostering av park- och trädgårdsavfall på plats eller efter uppsamling
  • Trädplantering i urbana miljöer
  • Återvätning av torvmark
  • Ökning av andelen grönyta i urbana miljöer
  • Övergång av jordbruksmark till vallodling eller naturmark

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedel i kommunorganisationen.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Vill du veta mer om Huddinges klimatarbete?
Kontakta Anette Olovborn, Huddinge kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.