Eskilstuna

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Eskilstuna är en klimatpositiv kommun år 2045. Arbetet med en ny klimatplan pågår.

Läs mer om Klimatplan Eskilstuna.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Ja!

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Vi tar ut avgift på kommunens poolbilar och på inrikes flygresor, som tillsammans omfattar ca 2 miljoner kronor per år, varav ca 100 000 kronor för flyget. Dessa pengar går inte direkt till klimatåtgärder men indirekt ökar de utrymmet för klimatsatsningar.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt vår senaste resvaneundersökning görs 40 % av alla resor i kommunen med gång-, cykel eller kollektivtrafik. (11 % gång, 13 % cykel, 16 % kollektivtrafik)

Vi producerar förnybar el.

Kommunen har solelsanläggningar, vindkraftverk och kraftvärmeverk.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi jobbar med Eco Friends och Grön Flagg.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi följer CO2e per kilo livsmedel i vårt inköpssystem och klimatpåverkan per portion vid planering av måltider och menyer. Vi jobbar även med att minska matsvinnet och mäter svinnet regelbundet.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Ja, vi har Affärsplan Eskilstuna, där t.ex. cirkulär ekonomi är med. Affärsplan Eskilstuna är en handlingsplan framtagen av näringslivet och kommunen.

 

Vill du veta mer om Eskilstunas klimatarbete?
Kontakta Malin Isaksson, Eskilstuna kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.