Eskilstuna

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

EcoFriends pågår löpande. https://www.ecofriends.se/

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Här pågår ett stort arbete inom både Energy Evolution Center och vårt Klimatplansprojekt.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Finns bl.a. i finanspolicyn. Vi ställer klimatkrav på pensionsförsäkring enligt Addas krav.

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Eskilstuna är en klimatpositiv kommun år 2045. Eskilstuna kommun som geografiskt område ska fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut.

Läs mer om Klimatplan Eskilstuna.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Vi tar ut avgift på kommunens poolbilar och på inrikes flygresor, som tillsammans omfattar ca 2 miljoner kronor per år, varav ca 100 000 kronor för flyget. Dessa pengar går inte direkt till klimatåtgärder men indirekt ökar de utrymmet för klimatsatsningar.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Det finns ägardirektiv om byggnader i trä som förstahandsval.

Trädgårdsavfall komposteras på plats eller efter uppsamling. Trädplantering i urbana miljöer, återvätning av torvmark och ökning av andelen grönyta i urbana miljöer.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja vi följer upp CO2-e via inköpssystemet och vi mäter matsvinn regelbundet ute i verksamheterna.

 

 

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi producerar egen förnybar el

1,8 GWh solkraft i befintliga anläggningar + ny anläggning på 2 MW effekt färdig våren 2022

4 vindkraftverk i Sollefteå kommun, 31,7 GWh 2021

Kraftvärmeverk, 165 GWh 2021

 

Vill du veta mer om Eskilstunas klimatarbete?
Kontakta Malin Isaksson, Eskilstuna kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.