Strängnäs

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Strängnäs kommun som geografiskt område ska vara klimatneutralt år 2040. Till år 2030 ska vi även nå målet med fossilfria transporter, det innebär att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 100 procent till år 2030.

 

Läs mer i vår klimat- och energiplan, trafikstrategi 2040 eller cykelplan.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi har som mål att alla kommunens fordon ska vara fossilfria senast år 2025. I den nya rese- och fordonspolicy står det att resor under fem kilometer ska i första hand ske genom promenad, cykling, el- sparkcykel eller annat fossilfritt färdmedel. Därefter med kollektivtrafik och i sista hand med bil. De fossildrivna bilarna byts ut efterhand.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vissa av våra verksamheter mäter matsvinn.

 

 

Vill du veta mer om vårt arbete, kontakta Ragnar Lindén.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.