Strängnäs

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Strängnäs kommuns klimatmål är att kommunen som geografiskt område ska vara klimatneutralt år 2040.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi producerar egen förnybar el

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.