Luleå

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt en resvaneundersökning 2020 görs 36 % av invånarnas resor med cykel, gång eller kollektivtrafik. Detta är den femte undersökningen som gjorts för detta ändamål. Resvaneundersökningen omfattar invånare bosatta i Luleå kommun inom åldersspannet 6-84 år. Totalt
skickades 6 702 enkäter ut. Av dessa var 5 702 i åldersgruppen 16-84 år och 1000 i gruppen 6-15 år. I detta fall utgjordes delgruppen av de invånare som bor inom ett geografiskt område i kommunen.

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Kommunen har beslutat ”Luleå har ingen påverkan på klimatet år 2040”

Vi producerar förnybar el.

Det kommunägda energibolaget i Luleå har en solkraftspark.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Klimatpåverkan från livsmedel följs upp i ett eget projekt.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och Luleå tekniska universitet driver vi projektet Aktiva skoltransporter vars syfte är att fler barn ska cykla eller gå till och från skolan. Det kommunala avfallsbolaget har särskilda satsningar för barn och unga t.ex Sopsamlarmonstren.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Luleå kommun deltar i branschråd och andra lokala nätverk med näringslivet.

 

Vill du veta mer om Luleå kommuns klimatarbete? Kontakta Sophie Forsberg Johansson, Luleå kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.