Landskrona

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Landskrona har minskat utsläppen med 55 % sedan 1990.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Drygt 50 procent av resorna inom kommunen görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots.

Vi producerar egen förnybar el

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar bland annat med att skapa kolsänkor genom att kompostera park- och trädgårdsavfall och genom att öka andelen grönyta i stadsmiljön.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi beräknar klimatpåverkan per portion och mäter matsvinn i hela mathanteringsprocessen.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Vi har ett miljöforum, arrangerar miljöfrukostar och tematiska studiebesök för näringslivet.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi engagerar skolor och förskolor i klimatarbetet genom föreläsningar och projektet Knut.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Ja! Vi har tagit fram en investeringsplan och har en samordnare för att leda arbetet.

 

 

Vill du veta mer om Landskrona Stads klimatarbete? Kontakta Laurent Serrure

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.