Landskrona

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990.

Landskrona har minskat utsläppen med 55 % sedan 1990.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Drygt 50 procent av resorna inom kommunen görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots.

Vi producerar förnybar el.

Landskrona producerar 4000 kWh solenergi

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar bland annat med att skapa kolsänkor genom att kompostera park- och trädgårdsavfall och genom att öka andelen grönyta i stadsmiljön.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi beräknar klimatpåverkan per portion och mäter matsvinn i hela mathanteringsprocessen.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Vi har ett miljöforum, arrangerar miljöfrukostar och tematiska studiebesök för näringslivet.

 

Vill du veta mer om Landskrona Stads klimatarbete? Kontakta Mattias Alfredsson

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.