Lomma

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Lommas klimatmål lyder: Lomma kommun utmärker sig som en klimatneutral kommun och
motverkar global uppvärmning.

Läs mer i Lommas Energi- och klimatplan

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

38% (gång 8%, cykel 13%, kollektivtrafik 17%). Detta avse den geografiska kommunen och kommer från RVU 2018.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Vi producerar förnybar el.

I enlighet med energi- och klimatplanen anläggs alltid solceller vid nybyggnation. Större anläggning för produktion av förnybar el ska utredas.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, detta sker genom matsvinnsmätningar 1-2 ggr per år. Det finns politiskt ställningstagande på att i fortsättningen sammanställa CO2e-utsläpp från inköpta livsmedel.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi genomför regelbundet åtgärder med att kompostera park- och trädgårdsavfall. En stor del av materialet från slåtter och gallring i de 11 kommunala naturreservaten lämnas på bestämda högar, vilket även gynnar biologisk mångfald.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Ja, kommunen har drivit projektet min smarta väg till skolan för att uppmärksamma och främja hållbart resande för elever, föräldrar och personal på Strandskolan i Lomma. Kommunen medverkar även i utgivande av Natur- och miljöboken som pedagogiskt material för kommunens mellanstadieelever. Läs mer om ”Min smartare väg till skolan”.

 

Vill du veta mer om Lommas klimatarbete?
Kontakta Linnea Folkesson, Lomma kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.