Lomma

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt resvaneundersökning genomförd 2019 görs 11 % av resorna i kommunen gåendes, 16 % med cykel och 15 % med kollektivtrafiken.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Vi producerar förnybar el.

I samband med nyanläggning ställs krav på mikroproduktion av el. Som exempel kan nämnas solcellsanläggning på Strandskolan.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi följer upp matsvinnet.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Lomma kommun medfinansierar Natur och miljöboken som består av tre delar som utgör undervisningsmaterial för mellanstadieårskurserna. Under Earth hour arrangeras riktad kampanj till skolorna där eleverna med hjälp av matkalkylatorn.se får beräkna utsläpp från vegetariskt och ickevegetariska alternativ.

Vi genomför just nu en satsning för en miljövänligare och hälsosammare väg till skolan. Som en del i detta har vi beviljats stöd av Energimyndigheten på 1 525 000 kronor för att driva ett projekt om hållbara transporter till och från skolor. Läs mer om ”Min smartare väg till skolan”.

 

Vill du veta mer om Lommas klimatarbete?
Kontakta Adam Bahr, Lomma kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.