Vellinge

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Ja, t.ex. genom informationskampanjer för att öka kunskapen om livsmedels klimatpåverkan; genom samverkansprojekt för att undersöka ungdomars resvanor, avfallshantering.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Ja, genom att via näringslivsträffar, näringslivsfrukostar och innovationsstafetten inspirera och bidra till olika samverkans- och innovationsprojekt

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vill du veta mer om Vellinges klimatarbete?
Kontakta Linn Huitfeldt Rydberg, Vellinge kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.