Vellinge

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Ja, t.ex. genom informationskampanjer för att öka kunskapen om livsmedels klimatpåverkan; genom samverkansprojekt för att undersöka ungdomars resvanor, avfallshantering.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja, genom att via näringslivsträffar, näringslivsfrukostar och innovationsstafetten inspirera och bidra till olika samverkans- och innovationsprojekt

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vill du veta mer om Vellinges klimatarbete?
Kontakta Linn Huitfeldt Rydberg, Vellinge kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.