Vellinge

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Ja, t.ex. genom informationskampanjer för att öka kunskapen om livsmedels klimatpåverkan; genom samverkansprojekt för att undersöka ungdomars resvanor och avfallshantering.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja, genom att via näringslivsträffar, näringslivsfrukostar och innovationsstafetten inspirera och bidra till olika samverkans- och innovationsprojekt

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

33% av alla resor inkom kommunen sker med gång, cykel eller kollektivtrafik.

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Vårt övergripande mål är att vara klimatpositiva 2045! För att uppnå detta har kommunen tagit fram elva delmål inom kategorierna: Effektiviserad och minskad energianvändning, förnybara energikällor, mobilitet och transporter samt säkert energisystem och säkrad energiförsörjning. Läs mer i vårt energiprogram.

 

Vill du veta mer om Vellinges klimatarbete?
Kontakta Linn Huitfeldt Rydberg, Vellinge kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.