Linköping

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vårt mål är att Linköping ska vara CO2-neutralt 2025.

Läs mer om hur Linköping arbetar för att nå målet på Klimatsmart Linköping.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

I kommunens finansregler finns målet att: ”Kommunen ska undvika placeringar i bolag som utvinner fossila bränslen och söker istället placera i företag som har hållbara lösningar på framtidens klimatutmaningar, exempelvis nya energieffektiva produkter, energieffektiviseringar i befintliga verksamheter och tjänster som leder till minskade utsläpp av koldioxid.”

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Ja, de medel som avsätts på klimatkontot används för implementering av kommunens Gröna resplan – Handlingsplan för hållbart resande och arbetspendling.

Vi producerar förnybar el.

Ja, vi producerar vindkraft, vattenkraft och solel.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt resvaneundersökning som gjordes 2018 såg färdmedelsfördelningen ut så här: Cykel/elcykel/moped: 28 %, Kollektivt: 12 %, bil 61 %.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja. Vi mäter svinn dagligen i köket och köken har individuella svinnmål, utifrån sina förutsättningar. De målen har köken satt själva i samarbete med sin restaurangområdeschef. Vi har en trerätters matsedel i skolorna, varav en rätt alltid är vegetarisk, vilket är positivt men kan också öka svinnet. För att minimera svinnet så har vi en rullande 10 veckors meny, där maträtterna kombineras på samma sätt varje gång, t.ex. när vi serverar köttbullar, sås och potatis, så har vi alltid samma andra och tredje rätt för att köken ska lära sig hur mycket eleverna äter. När vi ändrar kombinationer är det svårare att förutse. Köken för även dagbok över matåtgången, för att kunna titta tillbaka på nästa gång, använder kantiner med mindre storlekar i slutet av serveringen mm. Via vårt statistikprogram följer vi även CO2 belastningen, och vilken andel av våra livsmedel som står för den största påverkan. För 2018 var det kött, inte så oväntat kanske, av våra inköp stod kött för 11%, samtidigt som det stod för 54% av CO2 påverkan. Vi arbetar med att försöka föra in helvegetariska dagar på menyn, och då försöker vi välja sådana rätter som vi vet att eleverna gillar. Pannkaka går jättebra, men övriga rätter som veg. Lasagne mm gör att eleverna inte kommer och äter alt. kastar mer mat.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

De kommunala bolagen har olika aktiviteter med olika teman och målgrupper. Kommunens utbildningsförvaltning har också diverse aktiviteter och projekt.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att skapa kolsänkor genom att kompostera park- och trädgårdsavfall och att plantera träd i staden.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Vi startade 2018 Linköpingsinitiativet tillsammans med näringslivet. ”Linköpingsinitiativet ska vara en plattform för lärande och kunskapsutbyte. Parterna ska tillsammans delta och utveckla det lokala och globala klimatarbetet. Det ska bidra till att öka omställningstakten till en långsiktigt hållbar utveckling.”

 

Vill du veta mer om Linköpings klimatarbete?
Kontakta Magdalena Fallde, Linköpings kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.