Region Skåne

Klimatmärken

Skarpare klimatmål

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Skånes klimat- och energistrategi har tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Strategin ska ge vägledning i klimat- och energiarbetet i Skåne och innehåller fem mål fram till år 2030;

  • Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.
  • Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
  • Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.
  • Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
  • Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.