Västerås

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Västerås stad har beslut som kopplar till fossilfria placeringar men har ännu inte påbörjat några mer omfattande divesteringar. Beslutsformuleringarna behöver också bli skarpare.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Ja, krav på användning av Byggvarubedömningen.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

På alla flygresor läggs en schablonkostnad på 15-20 % av resans pris som hamnar på ett separat konto. Förvaltningarna kan sedan söka pengar för klimatåtgärder från klimatkontot. Modellen har varit använts sedan 2009.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi producerar egen förnybar el

Egna solceller på byggnader som stadshuset och skolor. Energibolaget har egna vattenkraftstationer (både i kommunen och i andra kommuner) samt solceller. Vi har även ett kraftvärmeverk.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med bland annat biokol.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, matsvinn beräknas med Livsmedelsverkets nationella metod. Klimatpåverkan beräknas utifrån inköpta varor med hjälp av Hantera och följs upp årligen.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Samarbete inom Västmanlands Miljö- och klimatråd med ett 50- tal olika aktörer i länet och i dagsläget 16 olika projekt som ska leda till att minska klimatpåverkan och förbättra miljön.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Ja, skolorna jobbar mycket med livsmedel och matsvinn där eleverna får vara med och påverka arbetet. Årligt genomförande av Västerås 2030 som använder sig av WWFs pedagogiska material Vår stad 2030.

 

Vill du veta mer om Västerås klimatarbete?
Kontakta Anna Jungmarker, Västerås Stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.