Gröna obligationer

En grön obligation är en obligation där kapitalet är öronmärkt åt olika former av miljöprojekt. Det är ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar och samtidigt uppmuntra investerare att placera i gröna och hållbara projekt. Flera Klimatkommuner har emitterat gröna obligationer. På kommunernas hemsidor finns information om de ramverk som skapats för att kunna avgöra vilka projekt som ska finansieras. På hemsidorna presentras också de projekt som finansieras. Våra medlemmar har sett hur intresset och marknaden för gröna obligationer växer snabbt.

År 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation. År 2016 presenterade Göteborgs stad för första gången en resultatrapport för den gröna obligationen, en så kallad impact report. Då det inte finns någon standard för rapportering av klimat- och miljöpåverkan av gröna obligationer är Göteborg en aktiv part i att utveckla och förbättra metoder.

Andra av Klimatkommunernas medlemmar som emitterat gröna obligationer är Örebro, LundMalmö och Region Skåne. Vidare har flera medlemmar emitterat gröna obligationer genom Kommuninvest, såsom Borås, Karlstad, Eskilstuna och Skellefteå.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-12-01