Klimatpåverkan från byggmaterial

Här kan du läsa mer om hur Klimatkommunernas medlemmar arbetar för att minska klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocesser. Materialet är framtaget inom ett projekt finansierat av SKL under 2017-2018.

Navigera i menyn till vänster!

Vi har också gjort en kunskapsöversikt för kommuner som vill lära sig mer om klimatpåverkan från byggmaterial. Hur ser problematiken ut? Vilka metoder och verktyg kan användas för att minska byggmaterialens och byggskedets klimatpåverkan?


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-11-21