Energi

Vad görs på energiområdet?

En omställning av energiproduktionen är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. De klimatåtgärder som har fått störst effekt är ersättande av olja med biobränsle i fjärrvärme och utbyggnad av fjärrvärmenätet. Flera Klimatkommuner har en mycket hög andel förnybart i fjärrvärmen, som till exempel Lund, Kristianstad och Eskilstuna. Malmö Stad har beslutat att år 2020 ska kommunens fjärrvärme vara 100 procent förnybar och i ett nytt avtal med EON garanteras ett nollutsläpp av koldioxid. Målet är sedan januari 2014 uppfyllt beträffande el, men för värmeanvändningen har det endast varit cirka 40 procent. 

Mål om sol och vind

  • Malmö stads vision är att staden år 2030 försörjs av 100% förnybar energi. En så stor andel som möjligt av den förnybara energiproduktionen ska ske lokalt. I stadens översiktsplan står det att en kraftfull satsning ska göras på vindkraft för att bidra till målet att en så stor andel som möjligt av den förnybara energiproduktionen ska ske lokalt och att vindbruk proaktivt ska integreras i Malmös framtida landskapsbild.
  • Eskilstuna kommun har ett mål om att 20% av fastighetsägarna år 2020 ska producera egen sol- eller vindel. Kommunkoncernen ska till 2020 ha 50% av elförbrukningen från vind och 10% från sol.
  • I Kristianstad ska den havsbaserade vindkraftsproduktionen vara 500 GWh/år till år 2020 och den landbaserade vindkraftsproduktionen vara 500 GWh/år till år 2025.
  • Uppsala har satt upp mål om att installera 30 MW solenergi till år 2020 och 100 MW solenergi till år 2030. 

Solkarta över Uppsala


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-11-04

Giraffen

solenergi

Vindkraftverk Sollentuna