Transporter

Strategisk transportplanering  

Örebro har i sitt Trafikprogram bland annat målsättningen att det inom Örebro tätort ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla jämfört med bil.

Lunds kommun har, i LundaMaTs - Lunds strategi för ett hållbart transportsystem, bland annat målet: "Av alla resor inom Lunds kommun ska 70% ske med kollektivtrafik, gång och cykel år 2020, och 75% år 2030."

Växjö kommun har som en åtgärd i sin Transportplan att: "Initiera kampanjer och samarbeten med olika aktörer för att få upp intresset för alla typer av elfordon, elbilspooler, elcyklar etc. bland företag och allmänhet."

Resepolicy
Resepolicy är ett viktikgt verktyg i kommunen för att styra mot hållbara resval. Syftet med resepolicyn är att begränsa miljö- och klimatpåverkan, effektivt använda kommunens tid och resurser, förbättra medarbetarnas hälsa, öka trafiksäkerheten, minska bullret, men också att påverka hur utrymmet i staden används för att ge en mer rättvis tillgänglighet för alla trafikanter. (Syfte hämtat ur Jönköpings resepolicy).

Resepolicyn kan antingen enbart gälla resor inom tjänsten, eller sträcka sig till att gälla de anställdas resor till och från jobbet och den gäller ofta både anställda och förtroendevalda. 

Resepolicyn innehåller en vägledning för hur de anställda ska välja resesätt ofta uppdelat i lokala, regionala, nationella och internationella resor i följande steg:

 • överväg alternativ till resan (skype/telmöte/websänd konferens)
 • gå/cykla
 • buss/tåg
 • bil (kommunens eftersom de genomsnittliga utsläppen från privata bilar är betydligt högre än från kommunala bilar)
 • egen bil 
 • flyg, tillåts ofta enbart vid internationella resor och klimatkompenseras ofta genom intern fond.

Verktyg och åtgärder för att uppnå resepolicyn:

 • nekas ersättning av egen bil i tjänst under ett visst antal km/över huvud taget.
 • bilpool & cykelpool (Allmänheten kan ta del av kommunens bilpoolstjänst under kvällar och helger. I Stockholm består bilpoolen av 200 elbilar.)
 • pris/tillgång parkeringsplatser. det är välkänt att hög tillgång på parkeringsplatser vid start- och målpunkt (till exempel hem/arbete) spelar mycket stor roll för valet av bil som färdmedel.
 • förmånscykel, duschmöjligheter på arbetsplatsen
 • utbildning sparsam körning erbjuds årligen
 • stimulera resfria möten, tillgänglighet, utbildning, lyfta fördelar, inget tekniskt krångel!
 • koldioxidfond: Avgift på flyg samt körning med egen bil i tjänst. Avgiften används till att stimulera hållbart resande. 

Läs mer i resepolicys från Örebro, Lund, Jönköping, Botkyrka, Linköping

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-11-03

cykeltransport

 

Om klimatkommunerna

 

eskilstuna

 

el sth

 

gbg