Samhällsplanering och byggande

Kommunala energikrav för ett miljöanpassat byggande

Sedan den 1 januari 2015 är det förbjudet för kommuner att ställa egna, högre krav på tekniska egenskaper, exempelvis energiförbrukning, än vad som anges i BBR (Boverkets Byggregler). Detta hindrar dock inte att kommunerna har en god dialog med byggherrar om energilösningar för att nå bästa möjliga resultat för båda parter.

Klimatkommunerna tog 2009, tillsammans med Sveriges Ekokommuner, inom projektet KEMB fram skriften Kommunala energikrav för ett miljöanpassat byggande. 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-11-03

Mer info

Lyckade exempel från Energimyndighetens program Uthållig kommun.